Prawo podatkowe:
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • Pomoc przy zakładaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • Sprawdzanie dokumentacji firmy
Księgowość i Podatki:
 • Księgi Rachunkowe
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencje ryczałtów
 • Rejestry VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
Obsługa kadrowo-płacowa:
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie list płac, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem
 • Elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS
Inne usługi:
 • Zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem
 • Doradztwo finansowe
 • Pozyskiwanie źródeł kapitału – Leasing, kredyty bankowe
 • Obsługa dofinansowań PFRON